Streda 21 Apr 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Pozvánka Email
Štvrtok, 02 August 2012 07:23

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

6. augusta 2012 (v pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Mútnom.

 

P R O G R A M

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Cintorínsky poriadok

4.            Interpelácia poslancov

5.            Rôzne – žiadosti občanov

6.            Diskusia

7.            Návrh na uznesenie OZ

8.            Záver

 

 

V Mútnom, dňa 31.7.2012

 

                                                                                                                               Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.