Piatok 03 Dec 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Harmonogram vývozu odpadu

Harmonogram vývozu odpadu

1. PEVNÝ DOMOVÝ ODPAD

- zimné obdobie: 1x týždenne
- letné obdobie: 1 x za 2 týždne

2. PLASTY

Plastové obaly z nápojov a iných potravín, z kozmetiky, z čistiacich prostriedkov, plastové vrecia, obalové fólie, nápojové kelínky, rôzne úlomky plastov z domácnosti a pod.
- 1x mesačne v plastových vreciach od rodinných domov

3. SKLO

Prázdne sklenené fľaše a úlomky skla rôznej farby
- 1x mesačne v kontajneroch rozmiestnených po obci

4. NADROZMERNÝ ODPAD

Sedacie súpravy, nábytok, ...
- 1x v roku v mesiaci September

5. TETRAPACK

Papierové obaly z mliečnych výrobkov ( mlieko, smotana), džúsov, ...
- 1x mesačne v plastových vreciach od rodinných domov
- zber organizovaný v spolupráci so ZŠ Mútne – ekologický krúžok

6. NEBEZPEČNÝ ODPAD

chladničky, práčky, sporáky, vysávače, televízne prijímače, kávovary, fény, mlynčeky,...
- 2x ročne v mesiacoch júl a október

7. PAPIER

staré noviny a časopisy, kartónové krabice, papierové vrecia,...
-zber organizovaný v spolupráci so ZŠ Mútne


Čo vzniklo?

 

Každú čiernu skládku, ktorej pôvodcu sa nepodarí zistiť, musí odstrániť obec. Odstraňovanie čiernych skládok je hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý platíme MY VŠETCI a taktiež je financovaný z rozpočtu obce.

 

       

 

 

    Obyvatelia obce Mútne majú zabezpečený pravidelný odvoz pevného domového odpadu a taktiež je možnosť separovať odpad.  Chce to len trochu ochoty, času a stane sa to pravidelnou  rutinou každého z nás.

       Stačí separovať a dodržiavať harmonogram vývozu uvedených zložiek odpadu.

 

 

 

"Príroda v Mútnom je unikát".

 

Ešte prednedávnom boli tieto územia považované za najkrajšie. Postupom času sa však táto skutočnosť zmenila. Už niekoľko rokov sú znehodnocované ľahostajnosťou občanov.

 Unikátna krása bola vystriedaná unikátnym znečistením a zhromažďovaním čiernych skládok, ktoré nemájú obdobu nikde na Slovensku.

 

 

 

 

 Robíme toho toľko,

   aby sme pripravili naše deti na budúcnosť,

    ale robíme dosť aj preto, aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?

 

 

 

 

 

Čím väčšie náklady bude mať obec s likvidáciou týchto skládok, tým vyššie budú miestne poplatky za odpad. Nemalé sumy peňazí pritom môžu byť použité na rozvoj a zveľadenie obce.

    Nebuďme preto ľahostajní,  prevezmime svoj diel zodpovednosti a začnime to meniť!!!

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.