Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Štvrtok, 17 Jún 2021 09:15

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ ZHROMAŽDENIA

 

Výbor Bývalých urbarialistov obce Mutné, pozemkové  spoločenstvo, Mútne s. č.196, oznamuje svojím členom, že dňa 11.07.2021 /t. j. v nedeľu/ sa uskutoční čiastkové zasadnutie Zhromaždenia v kultúrnom dome Mútne o 12.00 hodine. Prezentácia členov začne od 9.00 hod. do 12.00 hod. Po ukončení prezentácie bude rokovanie s nasledovným programom:

   

 

                                                     

1. Zahájenie a voľba predsedu rokovania.
2. Návrh a schválenie programu Zhromaždenia.
3. Určenie a voľba : zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie.

4.Kontrola plnenia uznesenia z minulého Zhromaždenia

5.Správa o hospodárení za rok 2020, ročná závierka, návrh na rozdelenie zisku.

6. Správa o lesnícko – hospodárskej činnosti za rok 2020 a plán na rok 2021.

7. Správa Dozornej rady za rok 2020.

8. Správa mandátovej komisie, či je Zhromaždenie uznášania schopné.

9. Výsledky volieb
10. Rôzne.

11. Diskusia.

12. Schválenie uznesenia a záver.

     

 

  V prípade, že sa nemôžete zúčastniť schôdze, môžete poveriť zastupovaním inú osobu udelením jej plnej moci ( podpis nemusí byť overený ). Ak nemáte koho splnomocniť, môžete splnomocniť predsedu spoločenstva nižšie uvedeným splnomocnením, ktoré doručíte na adresu urbáru. Na schôdzu si prineste pozvánku ( aj zastupovaného ). Ďalšie informácie na webovej stránke Obce Mútne - Urbar www.mutne.sk/urbar.                                              


 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 216

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.