Pondelok 18 Okt 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
Oznam PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Streda, 02 Jún 2021 09:21
 

 
 

Obec hľadá záujemcov o zamestnanie. V rámci využitia projektu „§ 50j Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“ prostredníctvom „Úradu práce“ má obec možnosť využiť zamestnanie občanov (1-2 osoby, možno 3) na dobu 9 mesiacov. Môže sa jednať o manuálne práce ale aj práce v kancelárií na PC za predpokladu, že uchádzač spĺňa aspoň JEDNU z nasledovných podmienok:

-          starší ako 50 rokov veku a UoZ vedený v evidencii najmenej 3 mesiace

-          dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie vedený v evidencii najmenej 3 mesiace

-          dlhodobo nezamestnaný občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

Hlásiť na môžete na obecnom úrade, mailom na: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo telefonicky na 0902991063 do 8.6.2021. Zamestnanie nie je automaticky garantované vzhľadom k tomu, že projekt-žiadosť musí schváliť úrad práce. 
 

P O Z V Á N K A

 

Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 15. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

07. júna 2021 (pondelok) o 15:30 hod. v  KD v Mútnom

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

3.      Schválenie programu OZ

4.      Plnenie uznesenia z minulého OZ

5.      Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra

6.      Žiadosť o poskytnutie príspevku SZTŠ Mútne Duľov

7.      Diskusia

8.      Interpelácie poslancov

9.      Záver

 

 

 

 

 

V Mútnom 31.05.2021

 

 

 

 

                                                                                                                      Marián Murín

                                                                                                                      Starosta obce

 
LAST_UPDATED2
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 214

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.