Oznam Tlač
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 18 December 2020 13:36
Tak a je to tu! Pomaly sa končí kalendárny rok. Rok, ktorý bol pre nás iný, ako tie pred ním. Iný
v každom ohľade. Mnohé nám vzal, ale zároveň aj dal a naučil. Naučil nás byť vďační za všetko, čo
nám život prináša. Za veci veľké i malé, i tie celkom maličké. Dnes sme sa stretli posledný krát
v tomto kalendárnom roku s našimi žiakmi. Sme vďační za posledné dva týždne, ktoré opäť vrátili
život do prázdnych tried, učiteľom svojich žiakov, deťom svojich spolužiakov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás počas celého roka podporovali a dôverovali nám!
Ďakujeme za výbornú spoluprácu OcÚ Mútne – pánovi starostovi a všetkým jeho zamestnancom!
Ďakujeme pánovi starostovi aj za možnosť nechať sa dnes pretestovať a tak môžeme spokojne odísť
na sviatky domov medzi svojich blízkych. Obrovské ĎAKUJEME patrí aj zdravotníkom Andrei
Vojtasovej a Andrejovi Vojtasovi.
Prajeme všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021!

Kolektív ZŠ s MŠ Mútne