Naši darcovia Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Štvrtok, 11 Február 2010 20:48

Naši darcovia menovite a poďakovanie

·         Jana Murínová

·         Danka Podstrelená (Beňadovo)

·         Zlatica Habláková

·         Veronika Gočalová (Or. Veselé)

·         Janka Kudlová

·         Kristína Čierniková (Or. Veselé)

·         Mária Juričková

·         Mária Pňačeková

·         Margita Bruniková

·         Juraj Jurana

·         Štefan Vaterka

·         Marta Vaterková

·         Angela Turoňová

·         Marta Jozefiaková

·         Ján Jozefiak

·         Mária Boleková

·         Jozef Hew

·         Tomáš Hew

·         Jozef Tomašák

·         Roman Karliak

·         Miroslav Ondrek (Beňadovo)

·         Pavol  Bugaj

·         Mária Veselovská

·         Štefan Veselovský

·         Martin Blahút

·         Štefan Blahút

·         Štefánia Kubaláková

·         Martina Rončáková

·         Ľubomír Kozaňák

·         Martina Laceková (Trstená)

·         Miroslav Kudla

·         Anton Pjontek

·         Bystrík Pepucha

·         Martin Pepucha

·         Helena Strakuľáková

·         Pavol Veselovský

·         Rudolf Vojtas

·         Šárka Kapičáková

·         Tomáš Sameliak (Or.Veselé)

·         Pavlína Rypáková

·         Zdenko Rypák

·         Štefan Kšenzulák

·         Peter Jurčák

·         Milan Brišš

·         Janka Jurčáková

·         Mária Kšenzuláková

·         Anežka Jurčáková

·         Marta Strakuľáková

·         Jozef Holubiak

·         Anton Tomašák

·         Peter Bolek

·         Rudolf  Maliterný

·         Monika Protušová

·         Štefánia Veselovská

·         Dominik Traj

·         Peter Ondrek

·         Rudolf Vaterka

·         Veronika Pitákova

 

Dňa  8. 2. 2010 sa miestnosť  telocvične v ZŠ s MŠ v Mútnom zmenila na nádherne vyzdobenú miestnosť, o ktorú sa postarala p. uč. Mgr. Gabriela Vojtasová so svojimi žiačkami zo zdravotníckeho krúžku. V tento deň sa prvýkrát na našej škole uskutočnila „Valentínska kvapka  krvi“.  S touto myšlienkou prišla  p. uč. Mgr. D. Veselovská.  Prišlo nás podporiť  59 darcov, z toho neuveriteľných 24 prvodarcov. Veľmi nás to teší. Patrí im poďakovanie za odvahu a ostatným za čas a za to, že podporili naše motto: „Daruj krv zachrániš život.”

Nesmierne nás potešilo, že nás podporila  p. riaditeľka  PaedDr. J. Murínová, ktorá sa stala prvodarkyňou, ale poďakovanie  patrí aj pani starostke Mgr. Márii Juríčkovej, stálej darkyni krvi,  a Obecnému  úradu,  že nám umožnili informovať našich  občanov o našej akcii. Ďakujeme pani starostke, že si našla čas a tiež darovala  túto drahocennú tekutinu.

Čomu sa najviac tešíme je aj to, že sme získali toľko prvodarcov, ale aj to, že v niektorých našich rodinách sa to už stáva tradíciou a  krv darujú aj  niekoľkí členovia rodiny (napr. M. Pepucha so synom Bystríkom, p. Štefánia Kubaláková  s dcérou Martinou Rončákovou, p. M. Kudla s dcérou Jankou, dvaja bratia Štefan a Martin Blahútovci a p. Jozef Hew so synom Tomášom), . Našu kvapku podporili aj p. učiteľky  z materskej školy (V. Gočalová,  K.Čierniková, J.Kudlová), pani učiteľky zo základnej školy (D.Podstrelená, Z Habláková),  vedúca kuchyne p. M. Pňačeková ,  kuchárka (M.Bruníková),  pán školník(Š. Vaterka), upratovačky z MŠ a ZŠ (M.Veselovská , M.Vaterková, A. Turoňová), pán údržbár (J. Jurana).  Ale nesmieme zabudnúť  ani  na našich  „cezpoľných" účastníkov, konkrétne z  Or. Veselého ( T. Sameliak), Beňadova  (M.Ondrek) a Trstenej ( M. Laceková ).  Medzi najmladších účastníkov patril Martin Blahút a Dominik Traj,  no  a medzi najstarších? (vraj ich nemáme menovať) .

Bolo veľmi pekné vidieť medzi našimi darcami aj manželské páry. Boli až štyri, konkrétne Mária a  Štefan Veselovský, Pavla a Zdeno Rypákoví, Marta a Ján Jozefiakovci a p. Štefan Vaterka s manželkou Martou.

Určite nikomu neuniklo, že sme tam mali aj krásne zamilovaný pár Šárku Kapičákovú s Tomášom  Sameliakom. Poďakovanie patrí aj p.Veronike Pitákovej, Márií  Bolekovej, Romanovi Karliakovi, Ľubomírovi  Kozaňákovi, Pavlovi Bugajovi, Rudolfovi  Vojtasovi, Štefanovi Kšenzuliakovi, Petrovi Jurčákovi, Milanovi Briššovi, Jozefovi Holubjakovi, Antonovi Tomašákovi, Jozefovi Tomašákovi, Janke Jurčákovej, Anežke Jurčákovej, Marte Strakulľákovej, Helene Strakuľákovej, Petrovi Bolekovi, Rudolfovi Maliternému, Rudolfovi Vaterkovi, Štefánií Veselovskej, Petrovi Ondrekovi, Pavlovi Veselovskému, Antonovi Pjontekovi , Márií Kšenzulákovej a Monike Protušovej. Niektorí z nich sú už niekoľko násobní darcovia krvi.

Chceme ešte raz všetkým zo srdca poďakovať, že aj naši mútňanskí ľudia si uvedomujú, aké nesmierne krásne a dôležité je darovať krv, lebo nikdy nevieme kedy ju budeme potrebovať. Vážime si to, že nás prišli podporiť, veríme, že nás podporia aj začiatkom júna, keď chceme ísť darovať krv do Trstenej.

Fotografie z darovania krvi si môžete prezrieť TU.

 

LAST_UPDATED2