Miestna komunikácia Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Piatok, 09 Október 2009 17:30
 

OZ  v Mútnom sa na svojich  zasadnutiach viackrát zaoberalo rekonštrukciou miestnych komunikácii /MK/. Medzi MK, ktoré najviac potrebovali rekonštrukciu patrila aj spojnica Centrum obce – Druhá strana.

Obec Mútne v týchto dňoch uskutočnila rekonštrukciu uvedenej  miestnej komunikácie.  Rekonštrukcia spočívala hlavne v položení asfaltového koberca. Práce  previedla firma RILINE z Ružomberka. Uvedenú rekonštrukciu financovala Obec Mútne z vlastných finančných prostriedkov, opravilo sa tak cca 1 200 m cesty. Asfaltovanie sa začalo pri odbočke na Druhú stranu a  bolo dokončené na rázcestí pri predajni Potraviny Malák.

V rámci rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií v obci Mútne sa taktiež previedla vrchná úprava MK Holubjaková  /vysýpanie makadamom/.   Fotografie si môžete prezrieť tu