Technické podmienky viacúčelového ihriska Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Utorok, 04 August 2009 19:00

 Predmetom je realizácia výstavby viacúčelového ihriska tejto špecifikácie :

 

 

      A/    plošné kapacity :

              1.    hracia plocha ihriska                     minimálne   594  m2

 

      B/    základný rozmer :                        

              1.    osová dĺžka            minimálne    33 m    

                     osová šírka              minimálne    18 m

      

      C/    povrch ihriska : 

              1.  umelý trávnik – multifunkčný, vyrobený z polyetylénu alebo polypropylénu

                                              dĺžka vlákna  minimálne 20 mm,

                                              vlákno monofilament alebo fibril,

                                              hrúbka vlákna minimálne 75 mikrónov,

                                              hodnota Dtex  minimálne 7400,

                                              počet vpichov minimálne 15.000 na 1 m2,

                                              priepustnosť vody  minimálne 60 l/min./m2

              2.   súčasťou dodávky umelého trávnika je potvrdenie o zdravotnej

                    nezávadnosti, resp. certifikát kvality

              3.   farba zelená, variantne červená alebo modrá

 

      D/    mantinelový systém :

              1.   výška mantinelov - minimálne 1,0 m

              2.   hliníková alebo pozinkovaná konštrukcia

              3.   mantinelová výplň z plastových segmentov minimálnej hrúbky 8 mm;         

                    variantne je možné použiť plastové platne vystužené  sklolaminátom

                    o minimálnej hrúbke 10 mm

              4.    ochranné siete z polyetylénu alebo nylonu (NY) - súčasť kratších

                     mantinelov minimálna celková výška  2,870 m

 

E/   čiarovanie v ihrisku :   

       1.     farebne odlíšené - biela alebo žltá farba, resp. modrá farba vo vzťahu

               k vybraným športom

 

      F/     vstup na ihrisko :

              1.   2 ks - bezbariérový  systém

 

G/    vybavenosť ihriska :

         1.    bránky pre mini futbal štandardný rozmer ( 3  x  2  m) alebo

                rozmer ( 4  x  2 ) - podľa požiadavky obce - so sieťou vo farebnom

                prevedení, osadené v strede kratších mantinelov

          2.   prenosné volejbalové stĺpiky vrátane siete a príslušenstva