Športový deň Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Sobota, 01 August 2009 19:37

Aj keď slniečku sa v nedeľné ráno, dňa 26. júla 2009, akosi nechcelo vyskočiť spod svojich mračných  perín,    Mútňanci sa aj tak nedali odradiť a verili, že sa nakoniec na nich usmeje   a spoločne sa zabavia na kultúrno-športovom dni, ktorý bol tento rok spojený so slávnostným otvorením viacúčelového ihriska pri ZŠs MŠ za prítomnosti vedúceho kancelárie Úradu vlády SR – p. Tibora Gašaja, p. Viery Mazúrovej – poslankyne NR SR, p. Juraja Blanára – predsedu ŽSK, p. Dušana Galisa – splnomocnenca vlády pre mládež a šport, p. Juraja Pukáča – prednostu OÚ D. Kubín, p. Františka Jendroľa – riaditeľa firmy STAVPOČ a p. Mariana Murína -riaditeľa firmy OMOSS.

 

Neodmysliteľnou súčasťou bolo aj požehnanie ihriska duchovným otcom tunajšej farnosti Vdp. Marcelom Macalom. Financovanie viacúčelového ihriska bolo zabezpečené z finančných zdrojov obce a taktiež za   finančnej pomoci z Úradu vlády SR.   

Po úvodných príhovoroch riaditeľky ZŠ s MŠ - p. Jany Murínovej, starostky obce a  hostí pokračovalo otvorenie viacúčelového ihriska slávnostným prestrihnutím pásky. Všetci prítomní nedočkavo čakali na nezabudnuteľný výkop v podaní Dušana Galisa proti brankárovi  Jurajovi Blanárovi. Následne pokračoval program futbalovým zápasom, ktorý odohrali títo hráči:

Za družstvo Internacionáli Slovenska nastúpili: Jozef Adamec, Ladislav Petráš, Július Šimon, Jaroslav Timko, Bartolomej Juraško, Jozef Majoroš, Martin Obšitník, Štefan Feja a brankár Jaroslav Frančák.

Za Internacionali TJ Družstevník Mútne nastúpili: Kapičák Štefan, Kapičák Milan, Kapičák Jozef, Kosmeľ Štefan,  Blažeňák Jozef, Grzýb Anton, Hablák Ján, Jurana Róbert, František Vaterka, Vojtas Serafín, Kozaňák Ján. Futbalový zápas moderoval známy moderátor  rádia LUMEN - Jozef Polešenský. Všetci účastníci zápasov prebrali z rúk starostky obce pamätné medaily  Slávnostné otvorenie ihriska spríjemnilo výstúpenie folklórného súboru MUTŇAN, ktoré najviac ocenili prítomní hostia.

 Na záver slávnostného otvorenia viacúčelového ihriska starostka obce,n ešte raz poďakovala prítomným za ich pomoc, bez ktorej by sa tento project nezrealizoval a   uviedla, že verí, že  sa tu budeme stretávať nielen pri futbalových zápasoch, ale že nám tento areál bude dlho slúžiť pri rôznych športových, kultúrnych podujatiach a akciách. Tak aby v zdravom tele našich detí, mládeže a všetkých občanov i hostí, ktorí budú používať tento areál, rástol aj zdravý duch férovosti, spravodlivosti, súťaživosti, ambicióznosti, ale najmä  pokoja a porozumenia.

Po ukončení futbalového zápasu a pripravenej recepcii sa všetci presunuli na futbalové ihrisko do Mútnika, kde pokračoval program  tradičného Kultúrno-športového  dňa obce Mútne výstupením folklórneho súboru KAMENČAN. Mladí hudobníci zaujali divákov svojim zvučným hlasom a rezkou hudbou.  Po ich vystúpení na pódiu zažiarili dievčatá tanečnej skupiny MUTY, pod vedením p. učiteľky Maruščákovej. Pri ktorom  nejeden divák závidel dievčatám  ich ladné pohyby.

Na podujatí nechýbalo vystúpenie folklórnej skupiny MUTŇAN.  Pre deti, ktoré už netrpezlivo čakali na pripravené súťaže /slepý vláčik, jedenie korbáčika, loptička nespadni, vyťahovanie 0,50 €,... /boli pripravené aj vecne odmeny. Nechýbali aj súťaže pre dospelých.

Z uplakaného a zamračeného počasia,  sa vykľulo celkom slnečné popopludnie, ktoré prilákalo na podujatie veľa divákov. Veľká účasť na podujatí bola taktiež vďaka známej Žilinsko-Terchovskej formácii ARZÉN , ktorá pritiahla aj divákov z okolitých obcí. Zrelí hudobníci očarili svoje obecenstvo pestrým repertuárom piesní a svojím „arzénom“ divákov neotrávili, ale prebudili k tancu.

Nechýbali ani atrakcie pre deti – nezabudnuteľná  jazda na koňoch, ktorú mohli deti prežiť vďaka ochote p. Podmanického a jeho dievčat a skákací  hrad, v ktorom sa mohli tie najmenšie deti dosýtosti vyšantiť.

Všetci prítomní si mohli pochutnať na výborných gulášoch domácich šéfkuchárov a výborných pečených prasiatkach.

Nočnú zábavu odštartovali mladí o 22.00 hod. ohňostrojom, po ktorom zapálili vatru, pri ktorej sa zúčastnení mohli zahriať, nakoľko ortuť na teplomery ukazovala 6 °C, ale mladým to vôbec nevadilo. Aj keď DJ ukončil zábavu o 1.30 hod., oni pokračovali v zábave svojim spevom pri vatre až do rána bieleho.

 Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom prispeli príprave a priebehu tohto športového dňa. Hodnotiť tento kultúrno-športový deň, by som si nedovolila, to môžu urobiť naši občania, nad  všetkým,  však  zvíťazila dobrá vec- pri dobrom počasí a výbornej atmosfére, vytvorenej diváckou kulisou, strávili všetci prítomní príjemné chvíle ... konštatovala starostka obce Mária Juríčková.

 

 

 

LAST_UPDATED2