Základné informácie o obci Tlač
Napísal užívateľ adstor   
Nedeľa, 21 Jún 2009 17:52

Úradný názov: Obec Mútne

Územné začlenenie: VÚC Žilina

Prvá zmienka o obci: rok 1647

Nadmorská výška: 836 mnm.(stred obce)

Rozloha chotára: 6 445,2 ha

Počet obyvateľov: 2790 (ku konci roka 2008)

Demografický vývoj: stúpajúci trend

Obecný erb: dve strieborné ryby na modrom pozadí

LAST_UPDATED2