Štvrtok 26 Nov 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Výveska 1/2020
Stavebný úrad, konania
 
 
 
 
 
VÝZVA OBČANOM
VÝZVA OBČANOM

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä
seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami,
vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných
reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej
viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste
kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji
cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“
 
  kpt. Mgr. Štefan Kukla 

                   Zástupca riaditeľa
Obvodné oddelenie PZ Zákamenné

 


 OBEC Mútne

V Mútnom, 24.02.2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 33,25%


Marián Murín

obec Mútne

 
8. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom

P O Z V Á N K A

 

Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 8. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

09.    decembra 2019 (pondelok) o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mútnom

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.        Otvorenie zasadnutia

2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.        Informácia OVS, a.s. Dolný Kubín o stave projektu kanalizácie

4.        Schválenie programového rozpočtu na roky 2020-2022

5.        Žiadosti občanov

6.        Rôzne

7.        Diskusia

8.        Záver

 

 

 

 

 

V Mútnom 25.11.2019

 

 

 

 

                                                                                                                                          Marián Murín, v.r.

                                                                                                                                              starosta obce

 
Výveska 12/2019
Stavebný úrad, konania
 
 
 
 
Návrh rozpočtu 2020

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 2 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.