Štvrtok 26 Nov 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Pozvánka
P O Z V Á N K A

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


6. februára 2012 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.


P R O G R A M

1.    Otvorenie zasadnutia
2.    Plnenie uznesenia z minulého OZ
3.    Rozpočet obce Mútne
4.    Rozpočet ZŠ
5.    Rozpočet MŠ
6.    Rozpočet Školská jedáleň
7.    Rozpočet Obec Mútne - Prevádzka
8.    Výstavba kanalizácie
9.    Vysporiadanie miestnych komunikácií
10.    Štatút krízového štábu obce Mútne
11.    Vytvorenie špeciálnej triedy pre zdravotne postihnuté deti
12.    Interpelácia poslancov
13.    Rôzne (žiadosti občanov)
14.    Diskusia
15.    Návrh na uznesenie OZ
16.    ZáverV Mútnom, dňa 1.2.2011


    Marián Murín
    starosta obce


 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

17. októbra 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.

 

P R O G R A M

 

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Schválenie Územného plánu obce Mútne

4.            Schválenie VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Mútne

5.            Výstavba záchytov prameňov

6.            Prerokovanie výstavby kanalizácie v obci Mútne

7.            Schválenie spolufinancovania pre Zberný dvor

8.            Voľba členov inventarizačnej komisie

9.            Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – zmeny a pripomienky

10.       Interpelácia poslancov

11.       Rôzne (žiadosti občanov)

12.       Diskusia

13.       Návrh na uznesenie OZ

14.       Záver

 

 

V Mútnom, dňa 10.10.2011

                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 

 


 
Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

Na základe rozhodnutia starostu podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m  zasadnutie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa


 

19. decembra 2011 (v pondelok), o 16,00 hod. v zasadačke kultúrneho domu v Mútnom.

P R O G R A M

1.            Otvorenie zasadnutia

2.            Plnenie uznesenia z minulého OZ

3.            Zmena rozpočtu

4.            Prerokovanie výstavby kanalizácie v obci Mútne

5.            Interpelácia poslancov

6.            Rôzne (žiadosti občanov)

7.            Diskusia

8.            Návrh na uznesenie OZ

9.            Záver

 

V Mútnom, dňa 12.12.2011


                                                                                                                              Marián Murín

                                                                                                                              starosta obce

 

 


 

 


 
Úradné hodiny obecného úradu a kontakty
Pondelok    7.30 - 15.30
Utorok       7.30 - 17.00
Streda       7.30 - 15.30
Štvrtok      7.30 - 15.30
Piatok       7.30 - 14.00
obedňajšia prestávka: 30 minút v časovom rozmedzí 11.00-12.30hod.
 

Adresa:

Obec Mútne
Mútne 194
029 63 Mútne 

IČO: 00314668, DIČ: 2020571696

Telefón:

043/5597 320

043/5597 115

Fax:  043/5521 420

e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

 

qrcode

  Účtovníčka:

p. Martina Bjaloňová

tel.: 0902 991 061

fax: 043/5521 420

 

  Dane a poplatky, evidencia obyvateľstva:

Bc. Terezia Zavodančíkova

tel.:  0902 991 062

 

  Matrika:

Mgr. Viera Boleková

 tel.:  0902 991 063

 

  Prednosta:

Ing. Ján Bugaj

 tel.:  0902 991 051

 

Prevádzka:

Jozef Vojtas - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 064

Peter Jurčák - vodič, oprava, údržba ciest

 tel.:  0902 991 068

Ľubo Bolek - oprava, správca cintorínov

 tel.:  0902 991 066

 

 
Hlavný kontrolór

 

 Kontrolór obce: 

Ing. Ladislav Šeliga 

 

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 10 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.