Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Návrh rozpočtov 2022
 
Výveska 11/2021
 
Výveska 10/2021

 Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-NO-PLO“) Vás v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ďalej len („správny zákon“) žiada o zriadenie dočasnej úradnej tabule OU-NO-PLO na úradnej tabuli Vášho obecného úradu za účelom doručenia rozhodnutia č. OU-NO-PLO2-2021/010555-007 zo dňa 14.10.2021 verejnou vyhláškou v súlade s § 26 správneho zákona a § 67 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

 

 

 

  

 
Výveska 9/2021

 

 

 
Výveska 8/2021

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

„12621 - Mútne - Záhrady - Rozšírenie NNK“  

 
 

 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4024 Podhorské lúky Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
 

 


UPO Krušetnica

 

 

 

 
 
 

 
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 13

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.