Sobota 08 Aug 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Samospráva obce
Výveska 3/2020
Stavebný úrad, konania
 
 Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„11728 - Mútne - Pri píle - Rozšírenie NNK“
 
Vec: Návrh na vydanie stavebného povolenia verejnou vyhláškou na stavbu
„11802 - Mútne - Koniec obce - Rozšírenie NNK“ 
 

 Verejná vyhláška UPO Krušetnica:
 
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán obce Krušetnica“:
 
 
Výveska kanalizácia Štefan Paľa:
 
Výveska 2/2020
Stavebný úrad, konania
 
 
 
Záverečný účet 2019
 
 
Verejná súťaž

Verejný obstarávateľ :      Obec Mútne č. 194, 029 63 Mútne

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

v zmysle v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 a zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „ZVO“)


 

Názov zákazky: Detské ihrisko v obci Mútne

 

Priložené dokumenty

Výzva:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

Návrh ZoD:

 

 

 

V Mútnom, 30.7.2020

Marián Murín

starosta obce Mútne

 

 
Výveska 1/2020
Stavebný úrad, konania
 
 
 
 
 
VÝZVA OBČANOM
VÝZVA OBČANOM

„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä
seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami,
vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných
reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej
viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste
kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji
cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“
 
  kpt. Mgr. Štefan Kukla 

                   Zástupca riaditeľa
Obvodné oddelenie PZ Zákamenné

 


 OBEC Mútne

V Mútnom, 24.02.2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2019

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 33,25%


Marián Murín

obec Mútne

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 11

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.