Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Založenie obce
Založenie obce
 

Gróf Gašpar Illésházy v roku 1647 prikázal Matejovi Benčíkovi z Jasenice, aby pri potoku Mútnik založil dedinu. Sledoval tým zabezpečenie severozápadnej hranice svojho panstva i využitie bohatstva lesov v ľavej časti Pilska, západne od Veselého. Novú dedinu pomenovali Mútne podľa potoka Mútnika. Hovorievali o ňom, že tiekol mútny aj vtedy, keď vo vrchoch nepršalo. Mútne patrilo medzi valaské obce.  Mútne v roku 1659 malo 488 obyvateľov, z toho 400 katolíkov a 88 evanjelikov. Podľa zakladacej listiny z roku 1647 dostali obyvatelia Mútneho 16-ročnú lehotu na klčovanie lesov, vybudovanie usadlostí, zúrodnenie pôdy a pestovanie obilia. V listine sa spomína, že mútňanský chotár je priestranný, neúrodný a skalnatý, klčované polia častým obsievaním budú čoraz neúrodnejšie, preto zemepán nedovolil obyvateľom Mútneho klčovať dalšie lesy. V roku 1715 bývalo v Mutnom sedemdesiat jeden gazdov a chovali 337 kusov hovädzieho dobytka, 26 koní, 40 ošípaných, 61 oviec. Na Turoňovej rali sa starali o 4 včelstvá a na Vranovej o 1 včelstvo. Obci chýbali kvalitné pasienky, preto obmedzovali chov oviec. Osevnej plochy bolo na 61 prešporských meríc (1 merica = 62 litrov) ovsa, z lúk zviezli sena na 155 vozov. V obci boli tri múčne mlyny, jedna píla, jedna kováčska dielňa a tri tkáčske stavy. Obyvatelia Mútneho sa popri poľnohospodárstve zaoberali predajom ľanu, nití, ľanového semena a plátna. S ľanom a niťami obchodovali aj štyria šoltýsi, ktorí dva razy do roka odchádzali za obchodom mimo Oravskej župy.
     Dedinka Mútne vysoko v horách, ďaleko od hlavnej cesty, bola neraz ušetrená od pustošenia a násilností v nepokojnom 17. storočí, naplnenom povstaniami, náboženskými vojnami, lúpežnými prepadmi zbojníkov i vojakov. Významným medzníkom v dejinách obce bol rok 1787. Náboženský fond zriadil v Mutnom farnosť. Už v nasledujúcom roku dokončili obyvatelia Mútneho výstavbu fary, výstavba kostola trvala tri roky. Prvý kostol bol drevený, zasvätený k úcte Márii Magdalény a stál na mieste terajšieho kostola. V roku 1875 drevený kostol asanovali a postavili murovaný.

 


Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.