Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Územný plán obce
1. - Širšie vzťahy 1:50 000
Výkres v pdf formáte.
 
2. - Priestorové usporiadanie 1:10 000
Plán v pdf formáte.
 
3. - Dopravné vybavenie 1:10 000
Plán v pdf formáte.
 
4. - Technické vybavenie 1:10 000
Výkres technického vybavenia v pdf formáte.
 
5. - Ochrana prírody 1:10 000
Plán ochrana prírody v pdf formáte.
 
6a - Priestorové usporiadanie Mútne 1:2000
Výkres 6a v pdf formáte.
 
6b - Priestorové usporiadanie M. Píla 1:2000
ÚPN obce výkres 6b v pdf formáte.
 
6c - Priestorové usporiadanie M. Duľov 1:2000
Výkres 6c v pdf formáte.
 
7a - Dopravné vybavenie Mútne 1:2000
Výkres 7a v pdf formáte
 
7b - Dopravné vybavenie M. Píla 1:2000
Výkres 7b v pdf rofmáte.
 
7c - Dopravné vybavenie M. Duľov 1:2000
Výkres 7c v pdf formáte.
 
8a - Technické vybavenie Mútne 1:2000
Výkres 8a v pdf formáte.
 
8b - Technické vybavenie M. Píla 1:2000
Výkres 8b v pdf formáte.
 
8c - Technické vybavenie M. Duľov 1:2000
Výkres 8c v pdf formáte.
 
9a - Poľnohospodárstvo Mútne 1:2000
Výkres 9a v pdf formáte.
 
9b - Poľnohospodárstvo M. Píla 1:2000
Výkres 9b v pdf formáte.
 
9c - Poľnohospodárstvo M. Duľov 1:2000
Výkres 9c v pdf formáte.
 
Schéma vps 1
Schéma 1 v pdf formáte.
 
Schéma vps 2a Mútne
Schéma 2a v pdf formáte.
 
Schéma vps 2b M. Píla
Schéma 2b v pdf formáte.
 
Schéma vps 2c M. Duľov
Schéma 2c v pdf formáte.
 
ÚPN-O MÚTNE - textová časť
Textová časť územného plánu obce v pdf formáte. 
 


Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.