Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 17/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 29.07.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.      Berie na vedomie sľub poslanca OZ J. Bjaloňa.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ A. Balek, J. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 29.07.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Konštatuje, voľba hlavného kontrolóra : v tajnej voľbe na hlavného kontrolóra nebol zvolený kandidát na hlavného kontrolóra PaedDr. Miroslav Jozefjak. Hlasovanie bolo 4 za a 4 proti. Keďže nebola splnená podmienka nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov čiže 5. Kandidát na hlavného kontrolóra nebol zvolený.

 

 

Uznesenie je prijaté.

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.