Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 16/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 30.06.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Schvaľuje program 16. riadneho zasadnutia OZ.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 7/ J. Balek, A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, A. Pjontek.

PROTI: 0

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

 

 

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                      Starosta obce

 

 

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 30.06.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1. Schvaľuje záverečný účet obce Mútne za rok 2020 bez výhrad.

 

Hlasovanie:

 

ZA: 4/ A. Balek,  Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák .

PROTI: 1/ A. Pjontek

ZDRŽAL: 1/ M. Krišš

NEHLASOVAL/ 1/ J. Balek

 

Uznesenie je prijaté.

 

 

                                                                                                       Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

Uznesenie č. 3 zo dňa 30.06.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.      Neschvaľuje návrh starostu obce o zvýšenie finančného príspevku pre dôchodcov na 50 Eur.

 

 

Hlasovanie:

 

ZA: 3/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb.

PROTI: 4/ J. Balek, Ing. A. Kapičák, M. Krišš, A. Pjontek

ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté.

 

 

                                                                                                      Marián Murín, v.r.

                                                                                                       Starosta obce

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.