Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zasadanie OZ číslo 13/2021

Uznesenie č. 1 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Berie na vedomie vyjadrenie obce ku kontrole NKU, prečítaním vyjadrenia obce prednostom obecného úradu. (v prílohe)

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0.  

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 2 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Berie na vedomie vyjadrenie kontrolóra obce, prečítaním vyjadrenia kontrolóra obce prednostom obecného úradu. (v prílohe)

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka.

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0.  

 

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 3 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.     Schvaľuje prevod parciel E-KN č.1114/1,1099,1097,1090/1 a 1090/2 pod cintorín od predávajúcich v sume 20€/m2 na základe budúcich kúpnych zmlúv so súhlasom predávajúcich.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 4 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 30 000,- Eur z položky obecne prospešné stavby na projekt „Krížová cesta na Chlapskom grúni“, za účelom začatia, vypracovania projektových dokumentácií, ostatných prác a výstavby a za účelom zhromaždenia písomných súhlasov od vlastníkov, ktorých sa bude projekt výstavby týkať.

 

Hlasovanie:

ZA: 5/ A. Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, P. Straka

PROTI: 3/ J. Balek, M. Malák, A. Pjontek

ZDRŽAL: 1/ M. Krišš

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                       starosta obce

 

Uznesenie č. 5 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 7000,- Eur z položky obecne prospešné stavby na projektovú dokumentáciu projektu vyhliadková veža na Chlapskom grúni.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 6 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Ukladá komisii výstavby, životného prostredia a pôdohospodárstva do budúceho OZ pripraviť správu o stave a možnosti riešenia rekonštrukcie domu smútku pri kostole.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 7 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje prevod finančných prostriedkov v sume 25 000,- Eur na vybudovanie chodníka od reštaurácie na Rínku dolu dedinou v smere Smondek.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 8 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Poveruje obecný úrad Mútne pripraviť podklady k voľbe kontrolóra obce do budúceho OZ..

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 9 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje žiadosť Tibora Kosmeľa a Petra Kondelu o predĺženie obecnej komunikácie na parcele C–KN 1681/15 z dôvodu výstavby rodinných domov.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 10 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje žiadosť hokejového klubu HK Mútne o finančný príspevok vo výške
1 500,- Eur na nákup dresov a štucni.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 11 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje poslanca OZ Antona Baleka ako nového člena komisie Oznámenia funkcií, zamestnanosť, činnosti a majetkových pomerov.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

 

Uznesenie je prijaté

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 12 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje dôstojného p. Mgr. Richarda Juríka za člena rady školy.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

Uznesenie č. 13 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje zrušenie uznesenia č.21 z 11.zasadnutia OZ, konaného dňa 01.02.2021.

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

Uznesenie č. 14 zo dňa 15.03.2021

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

1.     Schvaľuje pracovnú skupinu v zložení Ing. Ján Bugaj, Ing. Anton Kapičák, Marián Krišš a Miloš Malák k vytvoreniu novej internetovej stránky a mobilnej aplikácie obce. 

 

Hlasovanie:

ZA: 9/ A. Balek, J.Balek, Ing. J. Blažeňák, A. Grzýb, Ing. A. Kapičák, M. Krišš,  M. Malák, A. Pjontek, P. Straka

PROTI: 0
ZDRŽAL: 0

 

Uznesenie je prijaté

 

 

 

                                                                                     Marián Murín, v r.

                                                                                        starosta obce

 

 


 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.