Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v obci Mútne

 Projekt:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej

školy v obci Mútne

 

je realizovaný s finančnou podporou Európskej úniePrijímateľ: Obec Mútne 

Kód projektu: 302021I904 

 

 Hlavný cieľ projektu:

 

 Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v základnej škole v obci Mútne prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich

teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s

požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu

zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému

územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.

 

 Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných aktivít:

1. Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

2. Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učebne fyziky pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

4. Obstaranie vybavenia IKT učebne pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;

 

 Začiatok realizácie: 01/2020 Koniec realizácie: 09/2020

 

 

Celkové oprávnené výdavky: 102 974,04 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 97 825,33 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 87 527,93 EUR 

 

 www.mpsr.skwww.mutne.sk

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.