Štvrtok 20 Jan 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 8/2019

 

U Z N E S E N I E

 

z 8. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 09.12.2019

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

 1. Informáciu OVS, a.s. Dolný Kubín o stave projektu kanalizácie.
 2. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 Obce Mútne.
 3. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 MŠ.
 4. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 pre ZŠ.
 5. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠJ.
 6. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠJ-stravovanie.
 7. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 ŠKD.
 8. Výhľadové rozpočty na roky 2021-2022 Obec Mútne-prevádzka.
 9. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia na ulici Jednota – Rončák Anton.
 10. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia  J. Hew.
 11. Žiadosť o pridanie pouličného osvetlenia M. Briš.
 12. Žiadosť o zakúpenie vretenovej kosačky na údržbu a kosenie ihriska.

 

 

B/ S CH V A Ľ U J E

 1. Programový rozpočet na rok 2020 Obec Mútne.
 2. Programový rozpočet na rok 2020 MŠ.
 3. Programový rozpočet na rok 2020 ZŠ.
 4. Programový rozpočet na rok 2020 ŠJ,
 5. Programový rozpočet na rok 2020 ŠJ –stravovanie.
 6. Programový rozpočet na rok 2020 ŠKD.
 7. Programový rozpočet na rok 2020 Obec Mútne – prevádzka.
 8. Rozpočtové opatrenie obec Mútne za rok 2019 podľa predloženého návrhu.
 9. Úpravu rozpočtu MŠ, ŠJ,ZŠ, ŠKD, ŠJ-stravovanie za rok 2019.

 

 

C/ Z A M I E T A

 

 1. Návrh poslanca A. Pjonteka.

 

   

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 


 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.