Nedeľa 07 Mar 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
8. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom Email
Piatok, 06 December 2019 08:15

P O Z V Á N K A

 

Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 8. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

 

09.    decembra 2019 (pondelok) o 15:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Mútnom

 

 

 

 

P R O G R A M

 

 

1.        Otvorenie zasadnutia

2.        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.        Informácia OVS, a.s. Dolný Kubín o stave projektu kanalizácie

4.        Schválenie programového rozpočtu na roky 2020-2022

5.        Žiadosti občanov

6.        Rôzne

7.        Diskusia

8.        Záver

 

 

 

 

 

V Mútnom 25.11.2019

 

 

 

 

                                                                                                                                          Marián Murín, v.r.

                                                                                                                                              starosta obce

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.