Štvrtok 20 Jan 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Uznesenie číslo 2/2018

U Z N E S E N I E

 

z 2. Riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, zo dňa 27.12.2018

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/ B E R I E  N A  V E D O M I E

 1. Výhľad rozpočet obce na rok 2020-2021
 2. Výhľad rozpočet ZŠ na rok 2020-2021
 3. Výhľad rozpočet MŠ na rok 2020-2021
 4. Výhľad rozpočet ŠJ na rok 2020-2021
 5. Výhľad rozpočet ŠKD na rok 2020-2021
 6. Výhľad rozpočet Obec Mútne - prevádzka na rok 2020-2021

 

B/ S CH V A Ľ U J E

1.     Programový rozpočet obce Mútne na rok 2019

2.     Programový rozpočet ZŠ na rok 2019

3.     Programový rozpočet MŠ na rok 2019

4.     Programový rozpočet ŠJ na rok 2019

5.     Programový rozpočet SKD na rok 2019

6.     Programový rozpočet Obec Mútne- prevádzka na rok 2019

7.     Rozpočtové opatrenie  Obec Mútne na rok 2018

8.     Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2018

9.     Úpravu rozpočtu MŠ na rok 2018

10.  Úpravu rozpočtu ŠJ na rok 2018

11.  Úpravu rozpočtu ŠKD na rok 2018

12.  Finančný príspevok vo výške 500,- Eur od obce pre tritisíceho občana dieťa: Matúš Bugaj, rodičia Jozef a Eva Bugajovci, Mútne 499.

13.  Zámenu parciel podľa GP č. 222/2018 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

14.  Prevod parciel podľa GP č. 317/2018 do vlastníctva obce Mútne pod miestnu komunikáciu.

             

 

 

 

 

 

                                                                                                       Marián Murín

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.