Štvrtok 22 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 24/2018

U z n e s e n i e

Z  24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 29.10.2018

 

Uznesenie číslo 24/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Schvaľuje

1.     Odmenu z rozpočtu obce p. Mariánovi Kosmeľovi 1 000,- Eur,

2.     Odmenu z rozpočtu obce p. Antonovi Ďuranovi 1 000,- Eur,

3.     Odmenu z rozpočtu obce p. Ľudovítovi Mudroňovi 500,- Eur.

B/ Zamieta

1.     Žiadosť p. Rudolfa Majdu, Mútne 280 o odpredaj pozemku.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.