Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 22/2018

U z n e s e n i e

Z  22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 23.07.2018

 

Uznesenie číslo 22/2018

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Schvaľuje

1.    Sobášiacich p. Milana Jozefjaka, p. Miloša Maláka, p. Pavla Straku, p. Ľudovíta Mudroňa.

2.    Finančný príspevok pre miništrantov vo výške 300,- Eur.

 

B/ Určuje

1.     Jeden volebný obvod pre voľby do samosprávy na volebné obdobie 2018 -2022

2.     Počet poslancov obecného zastupiteľstva v Mútnom na volebné obdobie 2018 -2022 v počte 9.

3.     Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie 2018-2022.

 

 

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.