Piatok 23 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie číslo 19/2017

U z n e s e n i e

Z  19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 18.12.2017

 

Uznesenie číslo 19/2017

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

A/  Berie  na  vedomie

1.    Rozpočet Obce Mútne na roky 2019 a 2020

2.    Rozpočet Obec Mútne – prevádzka na roky 2019 a 2020.

3.    Rozpočet ZŠ na roky 2019 a 2020

4.    Rozpočet MŠ na roky 2019 a 2020

5.    Rozpočet ŠJ na roky 2019 a 2020

 

B/ Schvaľuje

1.    Programový rozpočet obce Mútne na rok 2018

2.    Programový rozpočet Obec Mútne –prevádzka na rok 2018

3.    Programový rozpočet ZŠ na rok 2018

4.    Programový rozpočet MŠ na rok 2018

5.    Programový rozpočet ŠJ na rok 2018

6.    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Mútne na roky 2017-2026.

 

C/ Ruší

1.     Prevádzkáreň obecného úradu Mutné, vedenú v obchodnom registri ako národný výbor.

 

D/ Zamieta

1.    Žiadosť p. M. Dzureka, Mútne 827 o rozšírenie verejného osvetlenia.

 

 

 

                                                                                                    Marián Murín

                                                                                                    Starosta obce

 

 


 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.