Nedeľa 24 Jún 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Obecný rozhlas Email
Štvrtok, 06 Marec 2014 10:41

Obecný rozhlas:

 Dôležité informácie vyhlasované v obecnom rozhlase*.

  Hlsenie miestneho rozhlasu 19.04.2018 Oznamujeme obanom, e da 23.04.2018 (pondelok) bude prebieha zber elektroodpadu. Zbieraj sa: chladniky, mrazniky, mikrovlnky, potae, televzory a in elektrospotrebie, akumultorov batrie, iarivky. Uveden odpad nie je potrebn nikde zva, sta ke ho vylote ku hlavnej ceste, pred brny rodinnch domov. Obec Mtne v spoluprci so Zkladnou kolou Mtne pozva vetkch, ktorm nie je ahostajn stav prrody a ivotnho prostredia na spolon istenie naej obce. Kedy: 20.04.2018 (piatok) Zraz astnkov: o 08:00 - pred Obecnm radom, na Ninom konci pri cintorne, na Vynom konci pri p. Hablkovi . 366, pri p. Kubaovi . 401, na Druhej strane pri Kolibe, na Ple kriovatka, v Dove pri potravinch. Na tchto miestach Vm pracovnci obce rozdaj vrecia na odpad a bliie pokyny. Pre vetkch mme prichystan sladk odmenu. Zapojte sa do akcie zameranej na zber odpadu, istenie prrody. Budeme zbiera odpadky, ktor sa povauj v obci.

 

*Okrem predajných a reklamných relácií.

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.