Streda 02 Dec 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Uznesenie č. 10/2012

U z n e s e n i e

 

z 10. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Mútnom, konaného dňa 01.03.2012.

 

Uznesenie číslo 10/2012

 

Obecné zastupiteľstvo v Mútnom

 

 

A/      B e r i e    n a     v e d o m i e

 

1.      Informácie starostu obce ohľadom vybudovania kanalizácie obce.

 

 

B/               S ch v a ľ u j e

 

1.      Zrušenie uznesenia   č. 06/ 2003.

2.      Vybudovanie kanalizácie v obci do správy OVS.

 

 

C/               U k l a d á

 

 

 

D/               D o p o r u č u j e

 

 

 

 

E/      Z a m i e t a

 

 

 

 

 

                         Marián Murín

   starosta obce

 

 

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.