Pondelok 26 Okt 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Pôvod názvu Orava
 Pôvod názvu Orava

 

            Na Orave dobre, na Orave zdravo..., Oravskou dolinou vodička preteká..., A ja som z Oravy debnár.... Tieto a mnohé iné známe piesne ospevujú krásny kút na severe Slovenska. Je to región s veľmi bohatou históriou, tradíciami a zvykmi, kultúrou, prekrásnou prírodou, či kraj z ktorého pochádzali veľmi významné postavy slovenských dejín v oblasti vedy, kultúry, spoločenského a náboženského života.

            Odkiaľ však pochádza samotný pojem, slovo či názov Orava? Pri hľadaní, skúmaní a čítaní som natrafil na nasledovné možné teórie o pôvode názvu Orava.

Orava je prvotné historické meno rieky a kraja, ležiaceho v povodí tejto rieky. Názov Arva - súdiac z jeho znenia - vzťahoval sa pôvodne na rieku. Myslí sa, že slovo Arva je galského pôvodu. Keltské (starogalské) slovo arvos, arva znamená bystrý tok, bystrú vodu; vlastnosť horských riek a potokov. Keltské (starogalské) kmene Kotínov, zlomky Bójov a Ruténov žili v blízkosti Oravy a v južnej Orave v čase okolo začiatku nášho letopočtu i potom v celom období sťahovania národov. Názov Orava by sa mohol vyvodiť  aj z germánskeho pomenovania limby: Arve, Arva. Orava mohla byť vtedy bohatá na limby. Názov Arva, či už je keltského alebo germánskeho pôvodu, prevzali germánske kmene, ktoré sa tu osadili; od nich prešiel na staroslovenské obyvateľstvo, ktoré ho kontinuitou osídlenia prenieslo do doby historickej.

Názov Orava vo forme Arva sa v historických listinách po prvý raz vyskytuje r. 1267, po druhý raz v skomolenej forme Aryva r. 1291. Spomína sa tu majetok Arva s hradom, ktorý sa tam nachádza, a synovia Andreja, oravského župana "de Aryva" (Aryna). Slovenská forma Orava prichodí po prvý raz r. 1314. Vtedy sa spomína pustý les v Oravii, r. 1326 Arawa, r. 1334 fara Aravia, r. 1390 zámok Orawa a potom už častejšie v tejto forme.

V dnešnej dobe sa veľmi veľa hovorí o globalizácii, čím sa myslí rovnaký tovar, rýchle zdolávanie vzdialeností, okamžitá dostupnosť informácií a komunikácie. Ako však môžeme vidieť, fenomén globalizácie postretol Oravu už dávno predtým a to tak silno, že zadefinoval jej pojem, dal názov tomuto krásnemu regiónu, vytýčil hranice a určil jazyk dorozumievania. A tak zrejme, vďaka Keltom si môžeme zanôtiť pesničku: Cez Oravu bystrá voda pretekala....  Miroslav Jozefiak

 

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.