Utorok 02 Mar 2021
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Svetové Mútne
      Určite každý Oravec vie,  že existuje obec Mútne. No nielen na Orave, ale aj v iných častiach Slovenska vedia o tejto obci, nakoľko mnohí sa z nej vysť ahovali do iných kútov krajiny. Leží na severe Slovenska, v blízkosti hraníc s Poľskom. Geografické a  štatistické údaje o tejto obci sú nasledovné: geografická poloha 49° 27\' 48\" severnej  šírky, 19° 18\' 57\"východnej dĺžky, rozloha 64,45 km2 , hustota zaľudnenia 42,99 obyvateľa na km2.

 

       Najcennejšou devízou Mútneho je prekrásna príroda pod Piľskom. Jeho územie predstavuje jedno z najcennejších a najzachovalejších chránených území Slovenska. V jeho chotári boli vyhlásené tri maloplošné chránené územia: Národná prírodná rezervácia Pilsko zasahuje do územia Mútneho len svojou západnou časťou, predstavuje vrcholovú čas  pieskovcového masívu Oravských Beskýd-Pilska. Národná prírodná rezervácia Spálený Grúnik so zachovalými rašelinnými spoločenstvami podmáčaných smrečín, prírodná rezervácia Mútňanská píla so zachovalými močiarnymi a rašelinnými spoločenstvami slatinného typu a vzácna je tie  riečka Mútňanka s jej brehovými porastami.
       To je veľmi stručný popis slovenskej obce Mútne. Mnohí domorodí občania obce ale vedia,  že aj v susednom Poľsku leží obec s presne tým istým názvom. Patrí do Sliezskeho vojvodstva, okresu Žywiec, územného členenia obce Jelesnia a má okolo päťsto obyvateľov.
       Avšak je to všetko? Určite nie. Prívlastok - mútne či mutné - sa zvyčajne dáva do súvislosti s vodou, potôčikmi, riekami ba aj vínom. Mne však nejde o prívlastok ale o niečo iné. Názov článku nato upozorňuje. Pri virtuálnom cestovaní na mape sveta som objavil zaujímavé skutočnosti, ktoré stojí zato, aby sme o nich vedeli. Prinajmenšom kvôli atraktívnosti. Všetko sú to skutočné zemepisné miesta.
       Najzaujímavejšie je asi Mutné jazero. Nachádza sa vo Fanskych horách, v severozápadnej časti Tadžikistánu. Tieto hory predstavujú skvelý terén pre vysokohorskú turistiku i vrcholový alpinizmus. Najvyššie vrchy dosahujú výšku cez 5000 metrov. Mutné jazero je najkrajšie miesto Fanskych hôr. Nie je tam  žiadna vegetácia, len mohutný aluviálny vejár, ktorým preteká riečka stekajúca z ľadovca nad jazerom.
       Druhým je Mútne jazero. No v tomto prípade sa nejedná o  žiadne jazero, ale chovnú stanicu psov - Labrador. Nachádza sa na Slovensku v Trnave.
       Ďalšie Mutné leží v susedných Čechách, neďaleko Cizkrajova, asi 6 km južne od Dačíc, presnejšie pod vrchom Montserrat. V okolí sa nachádza Kostelní  vydří, kde má sídlo Karmelitánské nakladatelství. Jedná sa zrejme o malú osadu, z ktorej je prístup na spomínanú horu.
       Zdá sa teda,  že oravská obec Mútne má vo svete svojich  príbuzných  s rovnakým názvom v úradných dokumentoch. Určite však nie sú identické svojou históriou, kultúrou, ľudovou tradíciou, prírodným bohatstvom, rázovitosťou, jazykom, spoločenským zriadením, podnebím či  životným  štýlom, pretože len Mútne na Orave má svoju vlastnú, jedinečnú, originálnu avšak ešte nikdy a nikým neslýchanú obecnú  hymnu . Tú sú jej slová:


1. Mútne moje Mútne,            2. Mútne moje Mútne       3. Mútne moje Mútne
coš  takie vesolé,                        mo ľasy přepiekne              vysoky grunicek
vesolé i smutné                          přepiekne, glnbokie           paše  še tam na ňm
Mútne drogie Mútne.               i stromy vysokie.                 drobny jeľnicek.4. Mútne moje Mútne            5. Mútne moje Mútne           6. Mútne moje Mútne
v ňm dobra vodžicka               v Mútnm koščulicek                  vesolo druzna
pila jeg je pila                            kazdy cloviek při ňm                 jus  še sci česo
kieg bla maľučka.                     jako anjolicek.                            ze bedže juzna.

7. Mútne moje Mútne            8.Mútne moje Mutné             9. Mútne moje Mútne
 v Mútnm frajerecka                vieliko džedžina                          špjvave i gravé
pude si jo ku nej                       nepřejdžes je zaroz                    aľe pře mne jesteš
ľegnuč do vrecka.                     bo sndže rodžina.                       jedine to pravé.

(Miroslav Jozefiak)

 

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.