Štvrtok 20 Jan 2022
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default style
 • blue style
 • red style
 • yellow style
Víta Vás obec Mútne
Oznam PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 29 August 2021 12:09

P O Z V Á N K A


Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 18. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa
31. augusta 2021 (utorok) o 15:00 hod. v  KD v Mútnom

P R O G R A M 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia

 3. Schválenie programu OZ

 4. Vyhlásenie termínu voľby hlavného kontrolóra

 5. Potvrdenie uznesenia č. 8 zo 7.6.2021

 6. Monitorovacia správa I. polrok

 7. Úprava rozpočtu obce

 8. Zriadenie vecného bremena v prospech SSE-D

 9. Prevod pozemkov pod obec 

 10. Žiadosti občanov

 11. Asfaltovanie ciest

 12. Interpelácie poslancov

 13. Zoznam uznesení

 14. Záver


V Mútnom 25.08.2021

    Marián Murín, v.r.

    Starosta obce


 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 216

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.