Štvrtok 20 Jan 2022
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • red style
  • yellow style
Víta Vás obec Mútne
P O Z V Á N K A PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Pondelok, 20 December 2021 10:20
P O Z V Á N K A

Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
zvolávam 20. Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Mútnom, ktoré sa uskutoční dňa

18. januára 2022 (utorok) o 15:30 hod. v zasadačke KD v Mútnom

P R O G R A M

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhová komisia
3. Schválenie programu OZ
4. VZN o pravidlách čase predaja v obchode a času prevádzky a služieb na území obce
5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu
6. Návrh rozpočtov Obec Mútne, ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD na rok 2022-2024
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
8. Správa HK o vykonanej kontrole, správa HK za rok 2021
9. Úprava rozpočtu rok 2021
10. Žiadosti občanov verejné osvetlenie
11. Doplnenie člena do komisii, Rady školy
12. Diskusia
13. Interpelácie poslancov
14. Zoznam uznesení
15. Záver

V Mútnom 14.01.2022

Marián Murín,v.r.
Starosta obce
LAST_UPDATED2
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 216

Hlavné menu

Návštevnosť

Naturpack


Zaujímavosť č. 1

Mútne chladná obec s hrejivým srdcom, pretože priemerny počet mrazových dní je 150-200 a ľadových 45-80 dní.

Zaujímavosť č. 2

Časť Spálený grúnik je zaradený do územia európskeho významu.

Zaujímavosť č. 3

Povodie rieky Mútňanky patrí k základnému prítoku rieky Orava - 70,85 km2

Zaujímavosť č. 4

Patrí do oblasti s veľmi výdatnou zrážkovou činnosťou 800-1200 mm zrážok ročne, čím zabezpečuje vlahu pre zvyšok Oravy a celého Slovenska.